Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja - debata ekspercka: Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym - szanse i zagrożenia

26 stycznia 2016 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli jednostek terytorialnych, pracowników naukowo-dydaktycznych, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych związanych z energetyka odnawialną.

Celem wydarzenia jest dyskusja o charakterze administacyjno-prawnym nad obecnym stanem tworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w polskim samorządzie terytorialnym.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Więcej na stronie Organizatora: www.kpaist.uksw.edu.pl.

Data publikacji: 29.12.2015
Data modyfikacji: 29.12.2015

Opcje strony

do góry