Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6515,XXIII-Miedzynarodowe-Targi-Stacja-Paliw-2016.html
2021-09-26, 02:48

Strona znajduje się w archiwum.

XXIII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2016

11-13 maja 2016 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, właścicieli stacji paliw, przedstawicieli firm paliwowych, transportowych, konsultingowych, menadżerów paliwowych koncernów polskich i zagranicznych.

Celem wydarzenia jest promocja polskich firm związanych z sektorem paliwowym, działających w kraju i za granicą. Prezentacja nowości technicznych, rozwiązań organizacyjnych i gospodarczych w branży.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Polska Izba Paliw Płynnych.

Więcej na stronie Organizatora: www.targi.paliwa.pl.

Data publikacji: 27.04.2016

Opcje strony