Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6656,XIV-Miedzynarodowa-Konferencja-i-Wystawa-Nafta-Gaz-Chemia-2016.html
2021-09-26, 03:32

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2016

15 września 2016 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli rządu, zarządów firm z sektora nafty, energetyki, gazu i chemii, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów badawczo-naukowych, stowarzyszeń i izb branżowych.

Celem wydarzenia jest prezentacja oferty technologii, sprzętu i rozwiązań technicznych, stworzenie miejsca dyskusji i forum wymiany poglądów.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Zarząd Targów Warszawskich SA.

Więcej na stronie Organizatora: www.naftaigaz.ztw.pl.

Data publikacji: 19.08.2016

Opcje strony