Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/7183,XV-Miedzynarodowa-Konferencja-i-Wystawa-Nafta-Gaz-Chemia-2017.html
2021-09-26, 03:02

Strona znajduje się w archiwum.

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017

20 września 2017 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli rządu, zarządu firm z sektora naftowego, gazowego, energetycznego i chemicznego, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i izb branżowych, ekspertów.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i poglądów.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Zarząd Targów Warszawskich SA.

Więcej na stronie Organizatora: www.naftaigaz.ztw.pl.

Data publikacji: 23.08.2017

Opcje strony