Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/7269,II-Conference-on-the-Sustainable-Energy-and-Environmental-Development.html
2021-09-26, 01:51

Strona znajduje się w archiwum.

II Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development

14-17 listopada 2017 r., Kraków

Wydarzenie kierowane jest do pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni technicznych, przedstawicieli administracji publicznej oraz przedstawicieli firm z branży energetycznej.

Celem wydarzenia jest wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy środowiskami naukowym, samorządowym i biznesowym, możliwość nawiązania kontaktów, zapoznanie się z najnowszymi badaniami i doświadczeniami prowadzonymi na uczelniach.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Instytut Zrównoważonej Energetyki

Więcej na stronie Organizatora: www.ize.org.pl/konferencje/seed2017.

Data publikacji: 13.11.2017
Data modyfikacji: 13.11.2017

Opcje strony