Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/7680,XX-Sympozjum-Naukowo-Techniczne-ENERGETYKA-BELCHATOW-2018.html
29.05.2024, 01:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XX Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2018

3-5 września 2018 r., Bełchatów

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów energetycznych, elektrociepłowni przemysłowych, dużych zakładów przemysłowych i firm współpracujących z branżą, oferujących nowoczesne technologie
i urządzenia.

Celem konferencji jest omówienie aktualnych zagadnień związanych z rynkiem energii, ciepłownictwem i inwestycjami, prezentacja najnowszych technologii, wymiana poglądów oraz integracja środowisk związanych z branżą.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Więcej na stronie Organizatora: www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2054.html.

Data publikacji : 29.08.2018

Opcje strony