Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/8138,VII-Ogolnopolski-Szczyt-Energetyczny-Gdansk-2019.html
29.05.2024, 19:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2019

8-9 kwietnia 2019 r., Gdańsk

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli sektora energetyczno-ciepłowniczego z polskich i zagranicznych spółek działających na terenie Polski i najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się działalnością sektora energetyczno-ciepłowniczego.

Celem Szczytu jest zgromadzenie przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów w celu przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zdefiniowanie barier (regulacyjnych, infrastrukturalnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Europejskie Centrum Biznesu Sp.J. M. Różańska  K. Karaś

Więcej na stronie Organizatora: http://osegdansk.pl/

Data publikacji : 21.03.2019
Data modyfikacji : 21.03.2019

Opcje strony