Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/8366,Ogolnopolska-Konferencja-Biopaliwa-transportowe-szanse-zagrozenia-wyzwania.html
2024-03-01, 19:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska Konferencja „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania

26 września 2019 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, branży paliwowej, jednostek certyfikujących, jednostek badawczych i naukowych, sektora energetyki odnawialnej, administracji publicznej.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o najbardziej aktualne informacje dotyczące rynku biopaliw.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw.

Więcej na stronie Organizatora: http://kib.pl/

Data publikacji : 14.08.2019

Opcje strony