Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9314,XXI-Ogolnopolski-Kongres-Energetyczno-Cieplowniczy-POWERPOL.html
29.05.2024, 19:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

22-23 lutego 2021 r., Warszawa oraz on-line

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli sektora energetyczno-ciepłowniczego ze spółek  krajowych i zagranicznych - działających na polskim rynku oraz organizacji branżowych.

Celem wydarzenia jest dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Rządu, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, organizacji branżowych, środowisk akademickich i biznesu, dotycząca kwestii kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. M. Różańska K Karaś

Więcej na stronie Organizatora: www.powerpol.pl.

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 23.02.2021

Opcje strony