Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9339,7edycja-Konkursu-dla-mediow-Platynowe-Megawaty.html
2021-10-22, 04:39

7.edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

marzec-czerwiec 2021 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do dziennikarzy z redakcji mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych.

Celem Konkursu jest rozwijanie debaty publicznej i szerzenie wiedzy z zakresu energetyki, gazownictwa i odnawialnych źródeł energii, a także popularyzacja obiektywnego dziennikarstwa.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: https://tge.pl/

Organizatorem jest: Towarowa Giełda Energii

Data publikacji: 04.03.2021

Opcje strony