Nawigacja

Debata „Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”

24 marca 2021 r., on-line

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, prawników, przedstawicieli ngo, predstawicieli uniwersytetów i jednostek naukowo-badawczych.

Celem Kongresu jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego oraz przekazanie wypracowanych efektów gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: http:zeop.pl

Organizatorem jest: Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Data publikacji: 22.03.2021
Data modyfikacji: 24.03.2021

Opcje strony

do góry