Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9499,IX-Ogolnopolski-Szczyt-Energetyczny-OSE-Gdansk-2021.html
29.05.2024, 21:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IX Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – OSE Gdańsk 2021

21-22 czerwca 2021 r., Gdańsk i on-line

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli sektora energetyczno-ciepłowniczego z polskich
 i zagranicznych spółek działających na terenie Polski i Basenu Morza Bałtyckiego oraz najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się działalnością sektora energetyczno-ciepłowniczego.

Celem Szczytu jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz zapoznanie uczestników
z nowymi trendami w energetyce, innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami służącymi bezpieczeństwu energetycznemu. Zostaną wręczone statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki” za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej energetyki.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu sp.J. M. Różańska K.Karaś

Więcej na stronie Organizatora:  http://osegdansk.pl/

Data publikacji : 28.05.2021
Data modyfikacji : 28.05.2021

Opcje strony