Nawigacja

Spis treści

Przedmowa dr. Leszka Juchniewicza, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Rozdział 1. Polskie ciepłownictwo w latach 2000 i 2001, w świetle danych URE 1.1 Wprowadzenie
1.2 Liczba i struktura podmiotów
1.3 Charakterystyka techniczna ciepłownictwa 1.3.1 Potencjał produkcyjny i infrastruktura
1.3.2 Rzeczywista produkcja i wykorzystanie mocy
1.3.3 Rodzaje paliw i efektywność ich wykorzystania
1.3.4 Kierunki zmian stanu technicznego
1.4 Charakterystyka ekonomiczna 1.4.1 Wolumen sprzedaży ciepła i przychody
1.4.2 Koszty i ceny
1.4.3 Rentowność
1.4.4 Inwestycje
Rozdział 2. Proces taryfowania (Jadwiga Bodych-Wasilewska, Witold Cherubin) 2.1 Kształtowanie cen ciepła w gospodarce centralnie kierowanej i w pierwszych latach transformacji
2.2 Prawo energetyczne – podstawa radykalnej zmiany regulacji cen i stawek opłat w ciepłownictwie 2.2.1 Nowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła
2.2.2 Aktualne podstawy kształtowania taryf dla ciepła
2.3 Ewolucja procesu regulacji cen i stawek opłat w latach 1999-2001 2.3.1 Rok 1999 – pierwsze doświadczenia
2.3.2 Taryfy dla ciepła w roku 2000
2.3.3 Ocena procesu taryfowania w roku 2001 2.3.3.1 Opracowane i zatwierdzone taryfy – charakterystyka ilościowa
2.3.3.2 Charakterystyka przedsiębiorstw
2.3.3.3 Poziom cen i stawek opłat
2.3.3.4 Zmiany cen i stawek opłat oraz przychodów ze sprzedaży ciepła
2.4 Uwagi końcowe
Rozdział 3. Taryfy przedsiębiorstw ciepłowniczych – doświadczenia regionalne 3.1 Wprowadzenie
3.2 Opracowywanie i zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw rozproszonych w warszawskim Oddziale Centralnym (Krystyna Gromczyńska)
3.3 Regulacja przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących w formule trzeciej strony finansującej – TSF w szczecińskim Północno-Zachodnim Oddziale Terenowym (Witold Kępa)
3.4 Proceduralno-metodyczne problemy taryfowania przedsiębiorstw ciepłowniczych w gdańskim Północnym Oddziale Terenowym (Grzegorz Liss, Mirosława Szatybełko)
3.5 Ustalanie współczynnika korekcyjnego Xr, eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz dostęp strony trzeciej w poznańskim Zachodnim Oddziale Terenowym (Henryk Kanoniczak)
3.6 Dylemat – ochrona środowiska a ceny i stawki opłat w lubelskim Wschodnim Oddziale Terenowym (Ryszard Rabiega)
3.7 Regulacja przedsiębiorstwa produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną –wytwórca i dystrybutor w jednej strukturze w łódzkim Środkowozachodnim Oddziale Terenowym (Leszek Szczygieł)
3.8 Regulacja dominującego wytwórcy i dystrybutora ciepła, przedsiębiorstw rozproszonych i z udziałem kapitału zagranicznego we wrocławskim Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym (Wincenty Rękas)
3.9 Proces taryfowania przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o majątek restrukturyzowanego górnictwa i hutnictwa w katowickim Południowym Oddziale Terenowym (Dorota Kozioł)
3.10 Ekonomiczne efekty regulacji oraz skutki finansowe dla odbiorców ciepła wynikające z weryfikacji wniosków taryfowych w krakowskim Południowo-Wschodnim Oddziale Terenowym (Marian Kania, Małgorzata Włodarczyk)
3.11 Podsumowanie


[ Strona tytułowa ] [ Przedmowa ]
Data publikacji : 19.08.2005
Data modyfikacji : 19.08.2005

Opcje strony

do góry