Nawigacja

Rozdział 3. Taryfy przedsiębiorstw ciepłowniczych – doświadczenia regionalne

3.1 Wprowadzenie

W procesie regulacji przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stopniowo przekazywał uprawnienia regulacyjne dyrektorom oddziałów terenowych. Dzięki temu regulacja energetyki odbywa się bliżej przedsiębiorstw, a także odbiorców paliw i energii. Na tym szczeblu dokonywana jest weryfikacja wniosków taryfowych przedsiębiorstw i przygotowywane są decyzje zatwierdzające taryfy oraz warunki ich stosowania. Logiczną zatem konsekwencją analizy procesu taryfowania w ciepłownictwie jest zdyskontowanie wiedzy oraz doświadczenia kadry kierowniczej i zespołów pracowników regionalnych struktur organu regulacyjnego. To oni bowiem dysponują najbardziej wiarygodnymi obserwacjami empirycznymi (specyfika i warunki lokalnych rynków ciepła, techniczna i ekonomiczna sytuacja przedsiębiorstw oraz ich zachowania) i to od nich pochodzą profesjonalne sugestie dotyczące metodyczno-operatywnego doskonalenia działalności regulacyjnej.

Prezentowany rozdział jest efektem zespołowego wysiłku kadry zarządzającej oddziałów URE.


[ Rozdział 2. Uwagi końcowe ] [ Spis treści ] [ Rozdział 3. Opracowywanie i zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw rozproszonych w warszawskim Oddziale Centralnym ]
Data publikacji : 19.08.2005

Opcje strony

do góry