Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/konsument-na-rynku-ene/2137,Spis-tresci.html
2021-11-27, 20:37

Spis treści

WSTĘP

I. WPROWADZENIE

1. Rynek odbiorcy (Zofia Janiszewska)
2. Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych ERGEG (Mariola Juszczuk)

II. RAPORTY GRUPY ROBOCZEJ DS. ODBIORCÓW DETALICZNYCH ERGEG

1. Kwestionariusz dotyczący ochrony odbiorców

Podsumowanie
Przedmowa
1. Wprowadzenie
2. Jakość handlowa dostaw
3. Rozstrzyganie sporów
4. Sprzedawca ostatniej szansy
5. Warunki dotyczące sprzedawcy
6. Warunki dotyczące sieci
Wnioski
Załącznik I: Przykład kwestionariusza
Załączniku: Status liberalizacji i harmonogramy

2. Kwestionariusz dotyczący procesu zmian sprzedawcy przez odbiorcę

Podsumowanie
Przedmowa
1. Wprowadzenie
2. Wyniki badania/ustalenia
Wnioski
Załącznik I: Wzór kwestionariusza

3. Kwestionariusz dotyczący przejrzystości cen energii, rachunków i umów

Podsumowanie
Przedmowa
1. Wprowadzenie
2. Ustalenia
Wnioski
Załącznik I: Przykładowy kwestionariusz
Załącznik II: Stan i harmonogram liberalizacji

III. PROPOZYCJE NAJLEPSZYCH PRAKTYK

1. W zakresie ochrony odbiorcy

Podsumowanie
Załącznik - Definicje

2. W zakresie zmiany sprzedawcy

Podsumowanie
Załącznik - Definicje

3. W zakresie przejrzystości cen energii, rachunków i umów


 

ANEKS:

Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych ERGEG:

Podręcznik definicji

Data publikacji: 02.01.2007
Data modyfikacji: 05.04.2007

Opcje strony