Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

O zmianach prawnych ułatwiających wdrożenie inteligentnych sieci

Portal wnp.pl (Wirtualny Nowy Przemysł), 15.12.2010 r, z Mariuszem Sworą, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki rozmawia Dariusz Ciepiela

O problematyce smart grid mówi się coraz więcej, ale można odnieść wrażenie, że przedsiębiorstwa energetyczne, poza Energą, nie bardzo się tym interesują. Jak Pan to ocenia?

- Prace nad wdrożeniem rozwiązań smart grid nie są wszędzie tak zaawansowane jak w grupie Energa, ale jest bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorstw energetycznych tymi rozwiązaniami.

Powstają pierwsze instytucje zajmujące się problematyką smart grid - Politechnika Wrocławska powołała Konsorcjum Smart Power Grids, powołano Krajową Platformę Technologiczną Energetyki, prace w tym obszarze prowadzi też AGH. Prace nad wdrożeniem smart grid w Polsce trwają, w roku 20011 ten proces będzie przyśpieszał.

Przygotowujemy stanowisko regulatora, które będzie dotyczyło m.in. sposobu wynagradzania projektów smart grid. Liczymy na to, że przedsiębiorstwa energetyczne otworzą się na te innowacyjne rozwiązania. Wkrótce projekt stanowiska zostanie poddany konsultacjom.

Na czym to wynagradzanie miałoby polegać?

- Przedsiębiorstwa energetyczne muszą mieć pewność i stabilność finansową, jeśli chodzi o wdrażanie projektów inteligentnych systemów pomiarowych. Być może w 2011 r. zostaną przyjęte rozwiązania legislacyjne zwiększające jeszcze tę stabilność. Plany legislacyjne rządu w energetyce są jednak dla mnie dużą zagadką i w związku z tym lepiej odwoływać się do instrumentów istniejących. Uzgadniamy projekty smart meteringowe w propozycjach planów rozwoju przedstawianych przez przedsiębiorstwa.

Przedstawiliśmy również koncepcję porozumień regulacyjnych dedykowanych projektom smart grid. Chcemy, aby te wdrożenia odbywały się z korzyścią dla rynku energii i z korzyścią dla konsumentów, więc musi być również mechanizm kontroli i monitoringu ze strony państwa nad nimi.

Kilka OSD instaluje inteligentne liczniki u odbiorców komercyjnych. Czy ze względu na wysokie koszty wymiana liczników nie zostanie ograniczona tylko do dużych odbiorców?

- Smart grid to nie tylko koszty ale i korzyści. Przykład Energii wskazuje, że OSD mogą osiągać korzyści z tego typu rozwiązań. Projekt wprowadzenia inteligentnego oprogramowania zakłada korzyści, które mają osiągać wszyscy uczestnicy rynku.

Koncern Enel wdrożył na szeroką skalę elementy inteligentnych sieci, co było kosztownym działaniem, które nie przyniosło spodziewanych efektów i w efekcie Enel na tym stracił.

- Na świecie w chwili obecnej jest wiele projektów smart grid. Przy prawidłowo przygotowanych założeniach i konsekwentnej realizacji projekty tego typu powinny przynosić istotne korzyści wszystkim uczestnikom rynku. Kluczem do ich powodzenia jest podejście systemowe i prawidłowe zdefiniowanie kosztów i korzyści z tego typu wdrożeń. W Polsce silnymi podstawami do myślenia o projektach inteligentnych sieci jest groźba blackoutów w okolicach roku 2015-2016. Jak na razie nie reagują na to zagrożenie grupy kapitałowe, nie inwestując w nowe moce wytwórcze, więc system musi być przygotowany. Z drugiej strony smart metering powinien ograniczyć również znacząco straty sieciowe. 

Data publikacji: 16.12.2010

Opcje strony

do góry