Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wpływ białych certyfikatów na ceny prądu niewielki

Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki odpowiada na pytania Ireneusza Chojnackiego. Portal wnp.pl, 29.10.2012 r.

Jakich aktów wykonawczych jeszcze brakuje, żeby przedsiębiorcy mogli złożyć w przetargu na białe certyfikaty kompletne dokumenty, a tym samym, żeby uruchomienie przetargu miało sens?

- Brakuje jeszcze dwóch wykonawczych aktów prawnych: pierwszym z nich jest rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; drugim - obwieszczenie tegoż ministra w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Ponadto dla uruchomienia przetargu niezbędne jest wejście w życie ustawy zmieniającej ustawę o efektywności energetycznej - chodzi tu o tzw. deregulację zawodu audytora energetycznego.

Kiedy zważywszy obecną sytuację formalno-prawną należy się spodziewać uruchomienia przez URE pierwszego przetargu na białe certyfikaty?

- Zakładając, że opublikowanie wyżej wymienionych aktów prawnych nastąpi na przełomie października/listopada 2012 r., można przyjąć, iż realne jest ogłoszenie przetargu jeszcze w tym roku. Jeżeli zaś przetarg ogłosimy w bieżącym roku, to jego rozstrzygnięcia należy spodziewać się pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Opłata zastępcza wynosi 1000 zł za 1 toe, a jeśli dobrze czytam rozporządzenie MG wskaźnik oszczędności na 2013 rok to 1 proc. energii pierwotnej. Jaki wpływ na ceny energii elektrycznej miałby system białych certyfikatów, gdyby liczyć jego koszty według opłaty zastępczej?

- Szacujemy, że system białych certyfikatów może skutkować niewielkim wzrostem cen energii elektrycznej w obrocie, bo poniżej 1 proc.

Koszty systemu białych certyfikatów zaczną obciążać ceny energii od stycznia 2013 roku. Czy zagraża nam taka sytuacja, że w 2013 roku odbiorcy będą ponosili koszty systemu, a przedsiębiorcy niewiele zyskają bo obowiązek umorzenia białych certyfikatów będzie realizowany głównie za pomocą opłaty zastępczej?

- Sposób realizacji obowiązku w danym roku kalendarzowym, tj. stosunek świadectw przedstawionych do umorzenia w stosunku do wolumenu wniesionych opłat zastępczych oraz równoległe uwzględnianie kosztów obu tych sposobów realizacji obowiązku w taryfach przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło powoduje, iż odbiorcy zawsze ponoszą koszty funkcjonowania systemu białych certyfikatów. Natomiast ciężar tego obciążenia w roku 2013 będzie zależał od zakresu uwzględnienia w 2013 r. w taryfach - najpierw przez przedsiębiorców, a następnie przez Prezesa URE - kosztów zakupu białych certyfikatów. Pamiętajmy, że opłatę zastępczą wnosi się dopiero do 31 marca roku następnego (tj. 2014).Natomiast zyski przedsiębiorców - a raczej należałoby powiedzieć beneficjentów systemu, bo to nie muszą być tylko przedsiębiorcy - będą wypadkową wartości uzyskanych świadectw oraz popytu na nie.

Data publikacji: 02.11.2012

Opcje strony

do góry