Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE: poszukuję formuły uwolnienia cen energii

Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w rozmowie z Ireneuszem Chojnackim. Portal wnp.pl, 17.04.2015 r.

Poszukuję formuły uwolnienia cen energii dla gospodarstw domowych, która zawierałaby w sobie elementy stabilizujące sytuację odbiorców, którzy wcale nie chcą być na wolnym rynku, którzy tego rynku nie rozumieją i wręcz boją się go - mówi Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

- Po objęciu stanowiska prezesa URE zapowiedział pan, że w latach 2014-2015 nie dojdzie do uwolnienia cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ( grupa taryfowa G). Jaka jest obecnie perspektywa uwolnienia tych cen?

-  To zagadnienie budzi moje wątpliwości i rozterki. W Polsce „uczymy się” rynku dopiero ćwierć wieku, a rynku energii elektrycznej znacznie krócej, bo przecież gospodarstwa domowe uzyskały prawo do zmiany sprzedawcy dopiero w 2007 roku. Młodzi ludzie nie mają problemu z dostosowaniem się do zmian, ale z danych statystycznych GUS wynika, że w Polsce żyje prawie 19 mln ludzi , którzy skończyli 50 lat. Nie jestem przekonany, że zasadne byłoby skazanie takiej rzeszy  obywateli, którzy nadal niewiele wiedzą o funkcjonowaniu rynku energii,  na twarde reguły wolnego rynku ze wszystkimi jego ułomnościami, oszustw handlowych nie wyłączając. Z drugiej strony mam świadomość, że właściwie wszystkie formalne warunki niezbędne do zakończenia liberalizacji rynku energii  zostały spełnione. W efekcie  poszukuję formuły uwolnienia cen energii dla gospodarstw domowych, która zawierałaby w sobie elementy stabilizujące sytuację odbiorców, którzy wcale nie chcą być na wolnym rynku, którzy tego rynku nie rozumieją i wręcz boją się go.

- Na czym to rozwiązanie godzące wolny rynek z bezpieczeństwem odbiorców miałoby polegać?

- Gotowej recepty na takie rozwiązane jeszcze nie mamy.  Pracujemy nad jego koncepcją, Myślimy o tym, żeby może wraz z uwolnieniem rynku sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wprowadzić cenniki współtworzone  przez prezesa URE, przy których odbiorcy na zasadzie wolnego wyboru mogliby pozostać. Być może musiałoby się to wiązać z jakimś wyborem sprzedawców skłonnych do stosowania takich  cenników, co już pokazuje, że zadanie jakie sobie stawiamy nie jest łatwe.

- Dopóki nie zostanie wypracowana koncepcja uwolnienia cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zawierająca elementy, tak to powiem, umożliwiające nie korzystanie z tego uwolnienia, to ceny dla gospodarstw domowych nadal będą podlegały zatwierdzaniu przez prezesa URE?

-  Nie mogę teraz stwierdzić tego z całą pewnością. Natomiast wiem, że część odbiorców wcale nie chce wolnego rynku sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i jako regulator zobowiązany do dbałości o równoważenie interesów odbiorców energii i energetyki muszę się zmierzyć z tą sytuacją. Aby to lepiej zrozumieć być może będziemy musieli wykonać szczegółowe  badania odbiorców, bo wprawdzie mam poczucie, że  oczekują istnienia jakiegoś mechanizmu ochrony przed potencjalnie negatywnymi dla nich następstwami dalszej liberalizacji rynku, ale nie wiemy,  jaka jest skala takich oczekiwań i czego w istocie dotyczą. 
 

Data publikacji : 21.04.2015

Opcje strony

do góry