Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE, czyli jawne licytowanie w dół

Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w rozmowie z red. Robertem Domżałem. Magazyn Biomasa, maj 2017 r.

Robert Domżał: Jakie zmiany w sposobie przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierza wprowadzić Urząd Regulacji Energetyki?

Maciej Bando: Wobec niezmiennego reżimu prawnego, jako prezes URE nie przewiduję zmian w stosunku do aukcji, jakie zostały zorganizowane w grudniu 2016 r. Pamiętać jednak należy, że Ministerstwo Energii zapowiada nowelizację ustawy o OZE jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy zatem, kto będzie mógł przystąpić do aukcji?

Do aukcji będą mogli przystąpić wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii spełniających parametry aukcji, dla których potwierdzono poprawne złożenie deklaracji o przystąpieniu do aukcji albo wydano zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji.

Jakie warunki musi spełnić zainteresowany udziałem w aukcji?

Wymogiem koniecznym jest zarejestrowanie konta wytwórcy na Internetowej Platformie Aukcyjnej, wprowadzenie niezbędnych danych związanych z instalacją, dla której ma zostać złożona oferta, oraz utworzenie zabezpieczenia finansowego w odpowiedniej wysokości.

Czy Urząd Regulacji Energii potrafi określić choćby przybliżony termin aukcji?

Planuje się przeprowadzenie pierwszych aukcji w połowie 2017 r. Tak jak poprzednio, aukcje muszą być ogłaszane nie później niż 30 dni przed dniem ich rozpoczęcia i zostaną przeprowadzone zgodnie z kolejnością wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 201 7 r. (Dz.U. z 2017 r, póz. 713).

Czy rzeczywiście URE przeprowadzi aukcje dla różnych rodzajów podmiotów w różne dni?

Dokładamy starań, żeby w tym roku poszczególne sesje aukcji odbywały się w różnych terminach a czas trwania każdej z nich został zoptymalizowany w sposób pozwalający na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji z grudnia 2016 r. Pierwsze aukcje OZE pokazały, że aukcje nie powinny być kumulowane i nakładać się na siebie. Wszystkie aukcje OZE odbyły się 30 grudnia ubiegłego roku, bo inaczej nie można było ich przeprowadzić przed końcem 2016 r., a taki termin i sposób ich realizacji narzucił czas publikacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZE.

Jak rozumieć postulat jawności aukcji?

Aukcja powinna być aukcją, a nie przetargiem. Powinno dążyć się do „licytowania ceny w dół", przy zapewnieniu pełnej informacji na temat cen konkurentów i jawności cen. Taki sposób przeprowadzenia aukcji zwiększyłby transparentność samego procesu - już w czasie trwania aukcji byłoby wiadomo, jaka cena jest aktualnie w ofercie.

Jak firmy powinny przygotować się do aukcji?

Jak już wspomniałem, z punktu widzenia prawa mamy taki sam stan jak w ubiegłym roku. Bardzo ważne jest staranne, a także odpowiednio wczesne przygotowanie i skalkulowanie swojej oferty, przygotowanie kalkulacji wolumenu energii, sprawdzenie stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) - oczywiście zależnie od koszyka. Należy zwrócić uwagę na dane z zakresu otrzymanej pomocy publicznej, co rodzi wiele wątpliwości. Po ubiegłorocznych doświadczeniach przypominamy i apelujemy o złożenie deklaracji i wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem wynikającym z postanowień regulaminu aukcji. Są to terminy nieprzekraczalne. Urząd zachęca do śledzenia na bieżąco zakładki poświęconej tematyce aukcji OZE, dostępnej na stronie internetowej URE. Publikowane są tam aktualizowane informacje dotyczące aukcji OZE, m.in. akty prawne, regulamin aukcji, instrukcja użytkowania IPA i wszystkie bieżące komunikaty i ogłoszenia w tym zakresie.

Data publikacji : 26.05.2017
Data modyfikacji : 22.06.2017

Opcje strony

do góry