Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10166,Informacja-nr-112022.html
2023-12-02, 23:21

Informacja nr 11/2022

Informacja Prezesa URE nr 11/2022 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Data publikacji : 18.03.2022

Opcje strony