Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10188,Informacja-nr-152022.html
29.05.2024, 20:22

Informacja nr 15/2022

Informacja Prezesa URE nr 15/2022 w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2021

Data publikacji : 31.03.2022

Opcje strony