Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10505,Informacja-nr-382022.html
18.07.2024, 10:59

Informacja nr 38/2022

Informacja Prezesa URE nr 38/2022 w sprawie przekazania informacji dot. sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 02.09.2022

Opcje strony