Nawigacja

Informacja nr 40/2022

Informacja Prezesa URE nr 40/2022 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2023 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy

Data publikacji : 08.09.2022

Opcje strony

do góry