Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10549,Informacja-nr-422022.html
2023-12-07, 05:57

Informacja nr 42/2022

Informacja Prezesa URE nr 42/2022 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2022 roku

Data publikacji : 28.09.2022

Opcje strony