Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10769,Informacja-nr-662022.html
29.05.2024, 19:09

Informacja nr 66/2022

Informacja Prezesa URE nr 66/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2023 r.

Data publikacji : 30.12.2022

Opcje strony