Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10996,Informacja-nr-192023.html
22.07.2024, 22:09

Informacja nr 19/2023

Informacja Prezesa URE nr 19/2023 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2022 roku

Data publikacji : 31.03.2023
Data modyfikacji : 31.03.2023

Opcje strony