Nawigacja

Informacja nr 27/2023

Informacja Prezesa URE nr 27/2023 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej obliczonej w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną zgodnie z art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, za I kwartał 2023 r.

Data publikacji : 21.04.2023

Opcje strony

do góry