Nawigacja

Informacja nr 58/2023

Informacja Prezesa URE nr 58/2023 w sprawie obowiązku sprawozdawczego wytwórców wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w art. 5 ust. 11a ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 35 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Data publikacji : 14.11.2023

Opcje strony

do góry