Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11611,Informacja-nr-32024.html
23.07.2024, 22:04

Informacja nr 3/2024

Informacja Prezesa URE nr 3/2024 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2024 r.

Data publikacji : 09.01.2024

Opcje strony