Nawigacja

Informacja nr 05/2024

Informacja Prezesa URE nr 05/2024 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej obliczonej w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną zgodnie z art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, za IV kwartał 2023 r.

Data publikacji : 19.01.2024

Opcje strony

do góry