Nawigacja

Informacja nr 12/2024

Informacja Prezesa URE nr 12/2024 dotycząca aktualizacji Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2023 w sprawie uwzględniania na potrzeby rozstrzygania spraw spornych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Data publikacji : 21.02.2024
Data modyfikacji : 21.02.2024

Opcje strony

do góry