Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf

 
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) informuję, że cena wskaźnikowa istotna dla procesu kształtowania taryf, określona jako przewidywana na 2008 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców systemowych w kontraktach dwustronnych, wynosi 142 zł/MWh.

Tym samym zmianie ulega cena podana w komunikacie Prezesa URE z dnia 19 grudnia 2007 r. Korekta tej ceny wynika z weryfikacji założeń przyjętych do jej kalkulacji oraz uwzględnienia wyników dodatkowych analiz kontraktów zawieranych przez uczestników rynku energii elektrycznej.

 

Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.

Data publikacji : 18.01.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry