Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca przyczyn zróżnicowania opłat za energię elektryczną w poszczególnych województwach

Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

 

            Na obszarze kraju działa 14 operatorów systemów dystrybucyjnych i 14 spółek obrotu energią powstałych na skutek przekształceń byłych zakładów energetycznych.

            Od 1999r. przedsiębiorstwa indywidualnie kalkulowały taryfy, z uwzględnieniem:

  • obowiązujących przepisów prawa,
  • lokalnych uwarunkowań geograficznych i technicznych,
  • wymuszeń poprawy efektywności funkcjonowania określanych przez Prezesa URE w kierunkowych wytycznych odnośnie wysokości przychodu regulowanego,

w wyniku czego taryfy charakteryzują się zróżnicowanym poziomem cen i stawek opłat oraz strukturą. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na poziom taryf obowiązujących w 2008 r.

Podstawowe przyczyny zróżnicowanego wzrostu opłat za energię (w rozumieniu opłaty za energię wraz z opłatą za usługę dystrybucji ) to:
- zróżnicowanie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych przedsiębiorstwach, co powoduje, że koszty stałe przedsiębiorstwa rozkładają się na  zróżnicowaną podstawę,
- nierównomierne korzystanie przez spółki z dostaw energii z sieci przesyłowej, w wyniku czego spadek taryfy przesyłowej w różnym stopniu oddziaływuje na stawki w taryfach OSD,
- zróżnicowanie rzeczowe i wartościowe majątku sieciowego pomiędzy przedsiębiorstwami, co skutkuje różnymi kosztami amortyzacji i zróżnicowaniem kosztu kapitału, który jest wielkością pochodną od wartości majątku zaangażowanego w działalność sieciową,
- zróżnicowanie źródeł zakupu energii elektrycznej, szczególnie posiadanie własnych źródeł wytwarzania energii, co skutkuje niższymi kosztami zakupu energii i świadectw pochodzenia energii z OZEE i z kogeneracji,
- zróżnicowanie polityki Zarządów przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie alokacji do grup taryfowych, w przeszłości do poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanych, kosztów wspólnych działalności koncesjonowanej i kosztu kapitału.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora

                                                             

Data publikacji : 23.01.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry