Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca skarg odbiorców gazu z Gdańska na złą jakość paliwa

Warszawa, dnia 13 lutego 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

W nawiązaniu do przekazanych w dniach 5 i 12 lutego br. opinii publicznej informacji w sprawie działań podjętych przez Prezesa URE po skargach odbiorców na wysokie opłaty i złą jakość gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, informuję, że zostały podjęte kolejne stosowne czynności wyjaśniające, tym razem dotyczące skarg odbiorców z terenu działania Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku.

Po pojawieniu się zapytań i skarg odbiorców z Gdańska, na zawyżone ich zdaniem rachunki za gaz, a także mając na uwadze zainteresowanie lokalnej prasy i telewizji, Północny Oddział Terenowy URE zwrócił się do PGNiG SA Gazownia Gdańska o przesłanie niezbędnych dokumentów i informacji w przedmiotowej sprawie.

 

Pragnę jeszcze raz przypomnieć, że w sytuacji, gdy odbiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości dostarczonego gazu i wysokości rachunku za to paliwo, powinien w pierwszej kolejności dochodzić swoich praw (reklamacji) – na piśmie – od przedsiębiorstwa gazowniczego.

Kolejnym krokiem powinno być skierowanie sprawy do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Właściwy miejscowo Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, po wpłynięciu skarg od odbiorców gazu, może jedynie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

 

O wynikach wszystkich postępowań prowadzonych przez jednostki urzędu, opinia publiczna zostanie bezzwłocznie poinformowana.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 13.02.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry