Nawigacja

Informacja nr 11/2008

Informacja (nr 11/2008) w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 


Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) informuję, że cena wskaźnikowa istotna dla procesu kształtowania taryf wynosi 147,5 zł/MWh.

Tym samym zmianie ulega cena podana w komunikacie Prezesa URE z dnia 18 stycznia 2008 r. Korekta tej ceny wynika z uwzględnienia wyników dodatkowych analiz kontraktów zawieranych przez uczestników rynku energii elektrycznej.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 23.04.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry