Nawigacja

Informacja nr 16/2008

Informacja (nr 16/2008) w sprawie wystąpienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że rynek hurtowy wytwarzania i obrotu energii elektrycznej na obszarze Polski jest rynkiem konkurencyjnym

Warszawa, dnia 8 maja 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

                                                                          

Informuję, że działając na podstawie art. 138f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. Nr 147 poz. 1063) oraz w związku art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, w dniu 7 maja 2008 r. wystąpiłem do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że rynek hurtowy wytwarzania i obrotu energii elektrycznej na obszarze Polski jest rynkiem konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 09.05.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry