Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3047,Informacja.html
18.07.2024, 10:21

Informacja

Informacja w sprawie wyznaczenia spółki ENERGA-OPERATOR S.A. operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
   

                               

Decyzją Prezesa URE z dnia 24 czerwca 2008 r. ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) na okres od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2020 r., tj. na cały okres obowiązywania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej tej spółki.

Przy wydawaniu powyższej decyzji Prezes URE wziął pod uwagę fakt, iż spółka zrealizowała przekształcenia pozwalające na funkcjonowanie OSD w sposób zgodny z ustawą – Prawo energetyczne, bez konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań formalno-prawnych.

Dzięki zrealizowanym przekształceniom spółka będzie pozostawała pod względem formy prawnej i organizacyjnej niezależna od innych rodzajów działalności, w tym w szczególności od obrotu i wytwarzania energii elektrycznej. W modelu funkcjonowania OSD w ramach Grupy Kapitałowej ENERGA S.A. obsługa odbiorców realizowana będzie przez odrębną spółkę, zlokalizowaną poza spółką zajmującą się obrotem energią elektryczną i OSD. Model ten pozwala OSD funkcjonować w zgodzie z postanowieniami ustawy – Prawo energetyczne, jest racjonalny z punktu widzenia ekonomiki funkcjonowania przedsiębiorstwa pionowo zintegrowanego oraz może być oceniany jako optymalny z punktu widzenia jakości obsługi odbiorców energii elektrycznej.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 26.06.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony