Nawigacja

Informacja nr 19/2008

Informacja (nr 19/2008) o programie monitorowania rynku energii elektrycznej oraz o badaniu stanu bezpieczeństwa funkcjonowania KSE

Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

W celu prawidłowej realizacji ustawowej kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie promowania konkurencji konieczne jest stałe obserwowanie zmian na rynku energii elektrycznej i modyfikowanie podejścia regulatora w reakcji na obserwowane zjawiska i zachowania podmiotów regulowanych. Dlatego też w Urzędzie Regulacji Energetyki wdrażany jest program monitorowania rynku energii elektrycznej w podziale na:

1)      hurtowy rynek energii elektrycznej – cykliczne badanie, którego celem jest: porównanie cen sprzedaży energii elektrycznej, ocena możliwości wejścia inwestorów na rynek wytwarzania, analiza możliwości wykorzystywania siły rynkowej przez dominujące podmioty, gromadzenie informacji o działaniu Rynku Bilansującym w Polsce oraz ocena efektów finansowych działań przedsiębiorstw energetycznych i grup kapitałowych oraz

2)      detaliczny rynek energii elektrycznej – cykliczne badanie, którego celem jest ocena efektywności konkurencji na rynku detalicznym m.in. w zakresie procedury zmiany sprzedawcy (analiza ilościowa i jakościowa), niezależności działania operatorów systemów dystrybucyjnych wyodrębnionych z przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo a także cen energii elektrycznej w sprzedaży do odbiorcy końcowego;

Jednocześniew celu diagnozy stanu bezpieczeństwa energetycznego krajowego systemu elektroenergetycznego i możliwości bieżącego zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną Prezes URE uruchamia jednorazowe badanie dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Wyniki badania posłużą do ustalenia poziomu potrzeb inwestycyjnych polskiej elektroenergetyki do 2030 r., z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z międzynarodowych zobowiązań Polski np. w odniesieniu do ochrony atmosfery. Badaniem zostają objęci: systemowi wytwórcy energii elektrycznej, operator systemu przesyłowego, operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 30.06.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry