Nawigacja

Informacja nr 23/2008

Informacja (nr 23/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi przedsiębiorstwa Vattenfall Distribution Poland S.A.

Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), decyzją z dnia 23 lipca 2008 r. zatwierdziłem instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi przedłożoną przez operatora elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego Vattenfall Distribution Poland S.A.

Tym samym spółka Vattenfall Distribution Poland S.A. dołączyła do grona operatorów systemów dystrybucyjnych, których instrukcje zawierają rozwiązania upraszczające proces zmiany sprzedawcy.

Dotychczas zatwierdzone instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych określają maksymalny okres zmiany sprzedawcy na 30 dni – pierwsza zmiana i 14 dni – następne zmiany. Jednakże przy rosnącym zainteresowaniu odbiorców korzystaniem z prawa wyboru sprzedawcy dotrzymanie określonego w instrukcjach terminu możliwe będzie tylko przy wprowadzeniu narzędzi wspomagających.

W przypadku Vattenfall Distribution Poland S.A. takie narzędzie zostaje właśnie wdrażane. Procedury zmiany sprzedawcy są przeprowadzane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – Platformy Wymiany Informacji. Platforma ta umożliwia prostą i sprawną obsługę klientów tego operatora, jednakże wymaga zastosowania nieco odmiennych rozwiązań w instrukcji.

Vattenfall Distribution Poland S.A. zawarł w swojej instrukcji zapisy, że od dnia jej wejścia w życie będzie stosować dla wszystkich odbiorców, którzy skorzystają z prawa zmiany sprzedawcy procedurę umożliwiającą im zmianę sprzedawcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie, przy zachowaniu okna czasowego umożliwiającego zgłoszenie zmiany od pierwszego do piątego dnia roboczego. Natomiast od dnia 1 stycznia 2009 roku operator rozszerzy okno czasowe umożliwiające zgłoszenie zmiany od pierwszego do dziesiątego dnia roboczego, co skróci czas potrzebny na zmianę sprzedawcy (minimalny czas będzie wynosił 14 dni dla wszystkich odbiorców).

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 30.07.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry