Nawigacja

Informacja nr 24/2008

Informacja (nr 24/2008) w sprawie wysokości zaktualizowanej na rok 2009 kwoty kosztów osieroconych

Warszawa, dnia 31 lipca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905), informuję, iż zaktualizowane na rok 2009 kwoty kosztów osieroconych dla poszczególnych wytwórców zostały ustalone w drodze decyzji administracyjnych Prezesa URE przy zastosowaniu skumulowanej stopy aktualizacji w wysokości 15,7 % obliczonej w oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy.  

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy decyzje w sprawie powyższych kwot kosztów osieroconych zostały ogłoszone w Biuletynie URE z dnia 31 lipca 2008 r.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 31.07.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry