Nawigacja

Informacja nr 25/2008

Informacja (nr 25/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Górnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółki z o.o. z siedzibą w Zabrzu w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

Informuję, że działając na podstawie art. 9g ust. 9 oraz art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku operatora gazowego systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwa energetycznego Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu, decyzją z dnia 11 sierpnia 2008 r. nr DPK- 7111-46(17)/2007/8/MS, zatwierdziłem Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Jednocześnie ustaliłem datę wejścia w życie zapisów tej instrukcji na dzień 1 października 2008 r.

Zgodnie z art. 9g ust. 10 wskazanej ustawy operator zamieszcza obowiązującą Instrukcję na swojej  stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 12.08.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry