Nawigacja

Informacja nr 29/2008

Informacja (nr 29/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 31 października 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Informuję, że działając na podstawie art. 9g ust. 9 oraz art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku operatora gazowego systemu dystrybucyjnego -przedsiębiorstwa energetycznego Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, decyzją z dnia 20 października 2008 r. nr DPK- 7111-43(13)/2007/8/MK, zatwierdziłem Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Jednocześnie ustaliłem datę wejścia w życie zapisów tej instrukcji na dzień 1 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 9g ust. 10 wskazanej ustawy operator zamieszcza obowiązującą Instrukcję na swojej stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 04.11.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry