Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3062,Informacja-nr-312008.html
2022-01-24, 12:56

Informacja nr 31/2008

Informacja (nr 31/2008) w sprawie organizacji badania kontraktów na sprzedaż i zakup energii elektrycznej, których termin realizacji przypada na rok 2009

Warszawa, dnia 5 listopada 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   


W nawiązaniu do pisma z dnia 10 października 2008 r., DPK-7115-57(1)/2008 oraz pisma z dnia 14 października 2008 r., znak DPK-7115-56(1)/2008 dot. monitorowania przez Prezesa URE funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w celu uzupełnienia informacji zawartych w wyżej wymienionych pismach informuję, że:
- stopień pokrycia planowanego zużycia energii elektrycznej (kolumna 6 załącznik z pisma skierowanego do spółek obrotu) odnosi się tylko do przypadku, kiedy spółka obrotu posiada odbiorców końcowych. W pozostałych przypadkach w należy wpisać „nie dotyczy”.
- informację o kolejnych kontraktach zawartych po dniu 31 października 2008 r. należy przekazywać wg. stanu na 10, 20 i 30 dnia danego miesiąca w terminie 2 dni po wyżej wymienionych terminach.

 
 
  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 05.11.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony