Nawigacja

Informacja nr 2/2009

Informacja (nr 2/2009) w sprawie projektu środków przejściowych "Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii"


PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr Mariusz Swora
 Warszawa, dnia 09 stycznia 2009 r.

KOMUNIKAT 2 / 2009
w sprawie
projektu środków przejściowych „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” (Transition Facility PL2006/018-180.02.04.03/P)

Urząd Regulacji Energetyki jest beneficjentem projektu finansowanego ze środków przejściowych (Transition Facility PL2006/018-180.02.04) „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. Celem projektu jest wsparcie działań Regulatora mających na celu wypełnienie wymogów dotyczących otwarcia rynku energii elektrycznej i gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. W ramach projektu zostaną przygotowane, a następnie poddane publicznym konsultacjom, Kodeksy Dobrych Praktyk sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, zawierające wzory standardowych umów zawieranych pomiędzy sprzedawcami energii a odbiorcami oraz pomiędzy OSD a odbiorcami, wraz z metodyką oceny umów. Wdrożona zostanie także witryna internetowa zawierająca tzw. kalkulator taryfowy energii elektrycznej i gazu.

Kodeksy Dobrych Praktyk oraz kalkulator taryfowy, które zostaną przygotowane w ramach projektu, będą praktycznymi narzędziami, które wzmocnią pozycję odbiorców detalicznych na rynku energii oraz ułatwią im wybór atrakcyjnej cenowo oferty. Z drugiej strony przedsiębiorstwa energetyczne zyskają możliwość zaprezentowania swoich ofert oraz wskazówki co do możliwości poprawy jakości obsługi odbiorców i wzmocnienia relacji z klientami detalicznymi.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrany został Wykonawca projektu – ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 

  Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
Data publikacji : 09.01.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry