Nawigacja

Informacja nr 4/2009

Informacja (nr 4/2009) dotycząca wskaźnika oceny spełnienia warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowych i elektroenergetycznych


 PREZES
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Warszawa, dnia 4 lutego 2009 r.

Informacja nr 4/2009 dotycząca wskaźnika oceny spełnienia warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowych i elektroenergetycznych

Wartość graniczna wskaźnika IRR stanowiącego podstawę oceny braku warunków ekonomicznych przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i elektroenergetycznych w 2009 r. wynosi 5,9 %.
Wartość ta została wyznaczona zgodnie z algorytmem podanym w Stanowisku Prezesa URE w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych. Dane do określenia wartości średniej ważonej zaczerpnięto z informacji publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.


Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

z upoważnienia
Wiceprezes
(-) Marek Woszczyk
 

Data publikacji : 05.02.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry