Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3134,Wezwanie-dla-przedsiebiorstw-energetycznych.html
2022-01-18, 03:09

Wezwanie dla przedsiębiorstw energetycznych

Na podstawie art. 28 ustawy - Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej lub obrocie energią elektryczną do przesłania informacji o dokonanej w 2008 r. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w celu zbadania realizacji obowiązków, określonych w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne.

Wypełnione tabele (załączone poniżej oraz w zakładce Monitorowanie - ankiety i arkusze/Energia elektryczna) oraz inne dodatkowe informacje należy przesłać listowanie, a także w formie elektronicznej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Przedsiębiorstw Energetycznych
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
e-mail: malgorzata.stachowiak@ure.gov.pl

Data publikacji : 08.05.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony