Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3664,Informacja-nr-202010.html
15.07.2024, 03:15

Informacja nr 20/2010

Informacja (nr 20/2010) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2009 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 17.08.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony