Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3682,Informacja-nr-222010.html
2020-09-19, 11:59

Informacja nr 22/2010

Informacja (nr 22/2010) w sprawie wytycznych dotyczących przekazywania informacji do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym danych wynikających z art. 49a ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej podlegającej obowiązkom określonym w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 08.09.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony