Nawigacja

Informacja nr 23/2010

Informacja (nr 23/2010) w sprawie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby przesyłania lub dystrybucji

Data publikacji : 15.09.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry