Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3694,Informacja-nr-232010.html
17.06.2024, 21:34

Informacja nr 23/2010

Informacja (nr 23/2010) w sprawie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby przesyłania lub dystrybucji

Data publikacji : 15.09.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony